100 MPH RCスーパーカー

901,00 

Krydsは、毎時100マイルのスーパービルを賭けて、バッグに警告を発するアタガアのために、アメリカのウデン・リシコを評価しました。Dennedæmonpåstørrelsemed in pint har in samlet hastighedpå100 km / h og kangøre0-60påkun 2,3 sekunder。


これを見せて